Dat de zon een onuitputtelijke en schone energiebron is, dat weten we. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er geweldige instrumenten zijn ontwikkeld om deze energie in het dagelijks leven te benutten. Een zonnestroom- of fotovoltaïsche installatie bestaat grofweg uit collectoren en een omvormer. De collectoren zetten zonlicht direct om in elektriciteit; deze gelijkstroom wordt door de omvormer omgezet in wisselstroom en aangesloten op het elektriciteitsnet. Het rendement van uw zonnestroominstallatie is niet alleen afhankelijk van uw energieverbruik en het vermogen van de zonnepanelen, maar ook van de kwaliteit van de afzonderlijke onderdelen. Vanzelfsprekend maakt MeijEnergy alleen gebruik van absolute kwaliteitsmaterialen, waardoor wij u het maximaal haalbare rendement kunnen garanderen.